Raamwerk

Het raamwerk welke de structuur vormt voor de capabilities en bouwblokken die deze realiseren.

Ter ondersteuning van onze strategie van samenwerken helpt het om een eenvoudig en begrijpelijk raamwerk (framework) als kapstok te gebruiken. Het raamwerk ondersteunt vooral de ontwikkeling van het federatief datastelsel door gericht te zijn op samenwerking en verbinding. Het biedt structuur aan wat we doen, waar we aan werken en biedt mogelijkheden om verbindingen met onze omgeving te maken.

Een belangrijke verbinding die we willen maken, is naar Europa en Europese ontwikkelingen. Daarom maken we gebruik van het Position Paper: Design Principles for Data Spaces. Hierin heeft de OpenDEI Workforce een schema van ‘building blocks’ opgesteld dat door veel Europese initiatieven gebruikt wordt. Ook wij willen deze gebruiken door deze ‘building blocks’ als ‘capabilities’ te zien die het federatief datastelsel zou moeten ontwikkelen, hebben, zijn. Verdere overwegingen zijn te vinden in het besluit 00001 Basisstructuur. De uitwerking van de capabilities is te vinden via het menu en/of in de documentatie.

Naast de verbinding naar Europa willen we ook graag verbinding kunnen maken naar andere architecturen. Dat biedt ook structuur voor veel onderwerpen die ‘van verschillend niveau’ zijn. Vrijwel alle architecturen onderkennen daarom verschillende lagen. Zo ook wij. In ons raamwerk (basisstructuur) zien wij vijf lagen, waarbij de capabilities die hierboven genoemd worden zich vooral in de bovenste laag bevinden. De vijflagen van ons raamwerk zijn te verbinden met veelgebruikte lagenmodellen als NORA en Archimate.

De kern van het raamwerk is het capabilities model in combinatie met het vijf lagen model. Dit kan beschouwd worden als de ’landkaart’ waarop alle activiteiten, aspecten, onderwerpen, technologieën en ontwikkelingen te projecteren zijn. Je weet dan altijd waar het zich bevindt en hoe zich dat verhoudt tot de rest.

Basisstructuur Kern

Om de verbinding en relaties tot andere lagen modellen te maken, hebben we deze naar NORA en Archimate al duidelijk ingetekend:

Basisstructuur Kern

De kern van het raamwerk bevindt zich in een grotere context welke … behoorlijk omvangrijk en indrukwekkend is:

Basisstructuur Volledig

Laatst gewijzigd 03.06.2024: Author dates & page version (d65090e)