Capabilities

De capabilities (bekwaamheden) van het federatief datastelsel met relaties (verwijzingen) naar de bouwblokken die voor de realisatie nodig zijn

v0.1 proposed

Het federatief datastelsel gebruikt een Raamwerk voor ontwikkeling in samenwerking. Hieronder is de uitwerking van de capabilities die daar benoemd worden.

Klik op de betreffende capability om te lezen waar deze over gaat, welke componenten, afhankelijkheden en relaties deze heeft.

 

Voor meer informatie over Capabilities en de context van het federatief datastelsel, lees onze Strategie van samenwerken en het Raamwerk voor ontwikkeling in samenwerking. In de Werkomgeving kun je lezen hoe je kunt bijdragen en hoe de samenwerkomgeving is opgezet. Wil je meer lezen over achterliggende overwegingen (besluiten), lees onze DR 00001 Basisstructuur en DR 0004 Capabilities NL.


Governance

Governance capabilities zijn artefacten die de zakelijke relaties tussen alle rollen regelen.

Interoperabiliteit

Gegevensinteroperabiliteit, met betrekking tot aspecten zoals gegevensuitwisseling API’s, formaten voor gegevensrepresentatie, evenals herkomst en traceerbaarheid

Vertrouwen

Gegevenssoevereiniteit, met betrekking tot aspecten zoals identiteitsbeheer, betrouwbaarheid van deelnemers, evenals gegevenstoegang en gebruikscontrole

Datawaarde

Gegevenswaardecreatie, met betrekking tot aspecten zoals publicatie van gegevensaanbiedingen, ontdekking van dergelijke aanbiedingen op basis van metadata en gegevenstoegang/gebruiksboekhouding, die essentieel zijn om gegevens als een economisch asset te verwerken

Laatst gewijzigd 03.06.2024: Author dates & page version (d65090e)