00003 Werkomgeving voor ontwikkeling

Besluit voor de inrichting van de werkomgeving voor ontwikkeling gebaseerd op Git, Markdown, produceren van de website en meer

Context en probleemstelling

Gegeven de context van de Realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie en de aanpak daarvan, dient het programma invulling te geven aan het aanjagen van de ontwikkelingen, verbinding en samenwerking tot stand te brengen en te bevorderen en partijen over ketens heen bij elkaar te brengen. Dat is nogal een ambitie.

Wat is hiervoor nodig? Wat is hier een goede invulling van? Welke voorzieningen dienen er te zijn om dit allemaal tot stand te brengen?

Beslissingsfactoren

Overwogen opties

Besluit

In het federatief datastelsel faciliteren wij samenwerking en besluitvorming. Dat is gebaat bij of is zelfs alleen mogelijk door open te werken.

 • Wij werken open
 • Wij werken community gedreven
 • Wij verbinden
 • Wij nemen faciliterend initiatief

Om al deze stellingen goed te kunnen ondersteunen, is tooling nodig om samenwerking goed mogelijk te maken. Dat is vooral tooling ter ondersteuning van open communities. Daarom kijken we hiervoor naar de ervaringen van open source werken. Een open source community onderkent vier communicatie vormen / kanalen:

 1. Publicatie -> de landingsplaats voor iedereen en formele(re) communicatie van binnen naar buiten en met elkaar
 2. Interactie -> Chat & Online video conferencing; korte, vluchtige en toegankelijke communicatie
 3. Documenten -> onderwerpen waar samengewerkt wordt in documenten, waar bijdragen voor iedereen geleverd moeten kunnen worden
 4. Issue tracking -> vragen, opmerkingen, suggesties, inhoudelijke discussies en vooral de opvolging daarvan

Wij kiezen graag voor best of breed tools, welke dan wél zoveel mogelijk geïntegreerd werken en toegankelijk zijn. Aangezien wij community gedreven zijn en faciliterend initiatief nemen, maken wij de werkomgeving beter, werkend en tot een prettige werkervaring voor zoveel mogelijk mensen. Vanaf het begin zal dat nog niet helemaal zo beschikbaar zijn, maar daar werken we wel actief aan!

Community tools

Voor Publicatie gebruiken we Pleio én een eigen website:

Voor de publicatie is het onhandig om twee locaties aan te bieden. Dit is een open punt dat nog opgelost moet worden.

Voor Documenten gebruiken we Markdown met Git en deze beheren we in GitLab. Voor de content van deze website kiezen we voor gitlab.com/datastelsel.nl/federatief/website. Er zullen meer (git) repositories bijkomen en dit is nog open voor contributies.

[nog onder discussie] Voor Chat gebruiken we Mattermost: digilab.overheid.nl/chat/fds. Intern is MS Teams (nog?) veelgebruikt.

Voor Issue tracking hebben we (nog) geen oplossing gekozen.

Positieve gevolgen

Negatieve Consequences

Pros en Cons van de oplossingen

Microsoft 365

// TODO …

Cons:

 • Gesloten omgeving
 • Gesloten en betaalde tools (Microsoft Office Suite)
 • Amerikaanse cloud omgeving
 • Microsoft betrokkenheid

Google Workspace

// TODO …

Cons:

 • Gesloten omgeving
 • Gesloten en betaalde tools (Google Docs)
 • Amerikaanse cloud omgeving
 • Google betrokkenheid

The Good Cloud

// TODO …

Pros:

 • Europese cloud omgeving

Cons:

 • Gesloten omgeving
 • Gesloten en betaalde tools (Libre Office?)

Pleio

// TODO …

Pros:

 • Nederlandse cloud omgeving

Cons:

Markdown met Git

Bij de ontwikkeling van content, het zij op internet, het zij in documenten, is er behoefte aan opmaak. Opmaak in Microsoft Word is specifiek en direct afhankelijk van de tool MS Word. Op internet is de afhankelijkheid naar een tool er niet. Hoogstens van de HTML (+ CSS + JavaScript) standaarden voor visualisatie mogelijkheden.

Om voor de ontwikkeling van content op internet niet afhankelijk te zijn van technische experts die HTML+ kunnen schrijven, wordt er al lang gezocht naar manieren om met ‘pseudo codes’ opmaak aan te geven in platte tekst. Wikitekst, zoals in de NORA Wiki, is daar een voorbeeld van. Het vroegere Wordperfect had daar ook mogelijkheden voor. Voor software documentatie is Markdown de de facto standaard.

Markdown is een vrij eenvoudige specificatie van speciale codes die opmaak betekenis hebben. Door een conversiestap van bron (source) document naar HTML kan een mooie HTML website gepubliceerd worden. Doordat Markdown redelijk gestandaardiseerd is, zijn er vele (😳) tools beschikbaar die een website kunnen genereren. Hier is enorme keuze om een geschikte tool te vinden afhankelijk van de situatie.

Doordat Markdown bestanden platte tekst bestanden zijn, is versiebeheer mbv Git makkelijk, logisch en veel toegepast. Daarom is dit ook een prettige oplossing voor software developers documentatie. Tools als GitHub en GitLab hebben standaard ook ondersteuning voor Markdown incl. presentatie als HTML.

 • Goed, omdat Markdown eenvoudige codes gebruikt, zodat ook minder-technische mensen er mee uit de voeten kunnen (zie onze Docs/Markdown)
 • Goed, omdat Markdown redelijk gestandaardiseerd is
 • Goed, omdat versiebeheer per Markdown bestand zeer mogelijk is mbv Git
 • Goed, omdat versiebeheer over een collectie Markdown bestanden ook zeer mogelijk is door de toepassing van Git
 • Goed, omdat de brondocumenten in Markdown echt ontkoppeld zijn van de tool voor publicatie in HTML
 • Slecht, omdat de brondocumenten op enige afstand kunnen staan door de ontkoppeling met de publicatie tool
 • Slecht, omdat het versiebeheer geen onderdeel is van Markdown en extra toegevoegd moet worden. Git is daarvoor zeer geschikt … maar ook zo uitgebreid, dat minder-technische mensen daar moeite mee hebben. Dit verhoogt de barrière voor minder-technische mensen om Markdown (plus Git) te gebruiken
 • Vergelijkbaar met Wikitekst, omdat het platte tekst is waarin met codes opmaak wordt geproduceerd

GitHub

// TODO …

Pros:

 • Wel primaire oplossing voor de ontwikkeling van open source producten

Cons:

 • Zelf geen open source oplossing

GitLab

// TODO …

Pros:

 • In de basis zelf een open source oplossing
 • GitLab.com is secundaire oplossing voor de ontwikkeling van open source producten
 • GitLab is ook zelf te hosten, maar dan is externe user management ons probleem

Cons:

 • GitLab is ook zelf te hosten, maar dan is externe user management ons probleem

NORA Wiki

Een wiki is een manier om online content te publiceren én tegelijk dat te beheren met meerdere mensen. Het biedt de mogelijkheid om door content te bladeren, te zoeken en links tussen pagina’s te maken. Een ‘What You See Is What You Get’ (WYSIWYG) editor ondersteunt niet-technische gebruikers. Dit is waar Wikipedia mee ontstaan en groot geworden is.

De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur, NORA, maakt gebruik van dezelfde technologie als Wikipedia: Mediawiki. Het doel is vergelijkbaar als met Wikipedia, namelijk dat het beheer van content eenvoudig is en door iedereen gedaan kan worden.

 • Goed, omdat gepubliceerde content en het wijzigen van content dicht bij elkaar staan en te vinden zijn
 • Goed, omdat niet-technische gebruikers gemakkelijk kunnen bijdragen (na aanmaken van een account, dat zelfstandig gedaan kan worden)
 • Slecht, omdat versiebeheer per pagina niet zo duidelijk is
 • Slecht, omdat versiebeheer van meerdere en samenhangende pagina’s eigenlijk niet goed ondersteund worden (er zijn wel wat mogelijkheden … maar allemaal suboptimaal)
 • Vergelijkbaar met Markdown, omdat het onderliggende formaat waarmee een wiki werkt, ondanks de WYSIWYG editor, gebaseerd is op ‘wikitekst’. Dat is de facto standaard van Mediawiki en lijkt op Markdown. Wikitekst is minder gestandaardiseerd dan Markdown en alleen (in deze vorm) ondersteund door Mediawiki.

Static website

Voor het beschikbaar maken van de static website (zie ook Markdown met Git) is een (host)naam, een URL nodig. Wat zou een goede en toekomstbestendige naam zijn? De volgende alternatieven zijn overwogen.

 • datastelsel.nl
  • het doel waar we naartoe werken, het Nederlandse datastelsel (💪)
  • doel klopt, maar daar zijn we nog niet
  • branding is het nog te vroeg voor …
 • ontwikkeling.datastelsel.nl
  • de ontwikkeling van het Nederlandse Datastelsel
  • Realisatie IBDS zou dan te vinden moeten zijn onder datastrategie.datastelsel.nl?
  • past bij het einddoel
  • ontwikkeling is geen herkenbare brand op dit moment
 • federatief.datastelsel.nl <- keuze
  • de ontwikkeling van het Nederlandse federatief datastelsel
  • Realisatie IBDS zou dan te vinden kunnen zijn onder datastrategie.datastelsel.nl?
  • huidige branding blijft gelijk !!
 • ontwikkelingfds.nl
  • de ontwikkeling van FDS, het federatief datastelsel
  • helemaal losstaande URL … kan zowel positief als negatief gezien worden
 • overheidsdatastelsel.nl
  • het doel waar we (dan) naartoe werken, is het Nederlandse Overheids datastelsel … maar dat is niet zo. Ja, het is / begint bij overheid, maar het einddoel is weldegelijk overstijgend cq te kunnen verbinden met andere stelsels
 • ontwikkeling.overheidsdatastelsel.nl
  • combinatie van bovenstaande … met combinatie van die afwegingen
 • datastelsel.overheid.nl
  • het doel waar we naartoe werken, het Nederlandse Overheids datastelsel
  • onder overheid.nl is goed
  • maar het einddoel is niet alleen overheid …
 • ontwikkeling.datastelsel.overheid.nl
  • bovenstaande, maar dan de ontwikkeling daarvan datastelsel
 • federatiefdatastelsel.realisatieibds.nl
  • FDS als onderdeel van Realisatie IBDS (onder eigen URL)
  • Realisatie IBDS zou dan te vinden moeten zijn onder realisatieibds.nl
  • Tja … wel heel andere en losstaande richting …