Besluiten

Lijst van besluiten met afwegingen en onderbouwing

Dit is de besluiten sectie, oftewel de ‘DRs’, Decision Records. Decision Records zijn een methode om gestructureerd besluiten te maken op onderwerpen en deze vast te leggen. Hieronder vind je het overzicht van alle besluiten, Decision Records, in chronologische volgorde.

Meer toelichting over Decision Records vind je in het besluit om deze methode toe te passen: 00002 Gebruik van Markdown Decision Records in Git

Besluiten in 2023
 • 00004 Capabilities NL

  07.11.2023 in Besluiten | proposed

  Context en probleemstelling Gegeven de context van de DR 00001 Basisstructuur waarin we bepalen dat we met capabilities gaan werken volgens de building blocks van OpenDEI, hoe noemen we de capabilities dan in het Nederlands? Nemen we de OpenDEI …

  Lees meer

 • 00003 Werkomgeving voor ontwikkeling

  25.10.2023 in Besluiten | draft

  Context en probleemstelling Gegeven de context van de Realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie en de aanpak daarvan, dient het programma invulling te geven aan het aanjagen van de ontwikkelingen, verbinding en samenwerking tot stand te …

  Lees meer

 • 00002 Gebruik van Markdown Decision Records in Git

  01.10.2023 in Besluiten | proposed

  Context en probleemstelling In het algemeen zijn er veel termen, woorden, begrippen, principes, concepten die niet eenduidig vastliggen. Om discussies te kunnen beslechten, vast te leggen en (ook) later op terug te kunnen komen en naar te verwijzen, …

  Lees meer

 • 00001 Basisstructuur

  01.10.2023 in Besluiten | draft

  Context en probleemstelling Als Nederlands federatief datastelsel hebben we de strategie van samenwerken. Dat betekent dat we verbinding nodig hebben en moeten ondersteunen. Het helpt als daar een herkenbare en eenvoudige structuur aan ten grondslag …

  Lees meer