00002 Gebruik van Markdown Decision Records in Git

Voor het vastleggen en ondersteunen van discussies leggen we besluiten en voorgenomen besluiten vast als ‘decision records’. Dit is onze eigen afleiding van ‘Architecture Decision Records’.

Context en probleemstelling

In het algemeen zijn er veel termen, woorden, begrippen, principes, concepten die niet eenduidig vastliggen. Om discussies te kunnen beslechten, vast te leggen en (ook) later op terug te kunnen komen en naar te verwijzen, is een methode nodig om dat vast te leggen. Wat is een goede methode? Hoe en waar leggen we dat dan vast?

Overwogen opties

Besluit

We maken gebruik van Decision Records volgens onze eigen, in het Nederlands vertaalde template decision-record.md. We hanteren daarbij het gebruik van Markdown aangezien dat (redelijk) mensvriendelijk is en tegelijkertijd machine leesbaar. We maken daarbij gebruik van Git versiebeheer, aangezien dit subliem is en de facto standaard.

Decision records hebben een uniek, oplopend nummer. De volgorde is niet van belang. Het is een nummer uit alleen cijfers en uit vijf karakters: 00000

Decision records doorlopen het door Log4brains bedachte proces:

Decision record workflow

Decision records hebben de volgende indeling, naar aanleiding en geïnspireerd van de overige overwogen opties.

 • Context en probleemstelling
 • Beslissingsfactoren
 • Overwogen opties
 • Besluit
  • Positieve gevolgen
  • Negatieve Consequences
 • Pros en Cons van de oplossingen
  • Optie 1
  • Optie 2
 • Links (naar andere decision records)

Deze template is als Markdown template beschikbaar in de repository: archetypes/decision-record.md

Het gebruik van Markdown betekent dat de template er ongeveer zo uit zal zien:

## Context en probleemstelling

## Beslissingsfactoren

## Overwogen opties

## Besluit

### Positieve gevolgen

### Negatieve Consequences

## Pros en Cons van de oplossingen

### Optie 1

### Optie 2

## Links

Positieve gevolgen

 • Impliciete aannames zouden expliciet gemaakt moeten zijn Ontwerp documentatie is belangrijk voor mensen om besluiten later te kunnen begrijpen. Zie ook A rational design process: How and why to fake it.
 • Markdown is klein, compact en eenvoudig en tegelijk rijk aan mogelijkheden
 • Bovenstaande structuur is eenvoudig, krachtig en faciliteert gebruik en onderhoud
 • Oorspronkelijke basis hiervan, namelijk Markdown Architecture Decision Records (MADR), is een actieve en sterk groeiende methode van vastlegging van besluiten
 • Het proces (workflow) is eenvoudig en duidelijk
 • Een nieuw decision record heeft status draft, wat de mogelijkheid biedt voor anderen om suggesties te doen en bijdragen te leveren
 • Markdown decision records hebben het bestandsformaat NNNNN-decision-naam
 • Decision records zijn met hun nummer te refereren … hoewel met naam meer context geeft (en dus beter is / voorkeur heeft)

Pros en Cons van de oplossingen

NORA Wiki

Een wiki is een manier om online content te publiceren én tegelijk dat te beheren met meerdere mensen. Het biedt de mogelijkheid om door content te bladeren, te zoeken en links tussen pagina’s te maken. Een ‘What You See Is What You Get’ (WYSIWYG) editor ondersteunt niet-technische gebruikers. Dit is waar Wikipedia mee ontstaan en groot geworden is.

De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur, NORA, maakt gebruik van dezelfde technologie als Wikipedia: Mediawiki. Het doel is vergelijkbaar als met Wikipedia, namelijk dat het beheer van content eenvoudig is en door iedereen gedaan kan worden.

 • Goed, omdat gepubliceerde content en het wijzigen van content dicht bij elkaar staan en te vinden zijn
 • Goed, omdat niet-technische gebruikers gemakkelijk kunnen bijdragen (na aanmaken van een account, dat zelfstandig gedaan kan worden)
 • Slecht, omdat versiebeheer per pagina niet zo duidelijk is
 • Slecht, omdat versiebeheer van meerdere en samenhangende pagina’s eigenlijk niet goed ondersteund worden (er zijn wel wat mogelijkheden … maar allemaal suboptimaal)
 • Vergelijkbaar met Markdown, omdat het onderliggende formaat waarmee een wiki werkt, ondanks de WYSIWYG editor, gebaseerd is op ‘wikitekst’. Dat is de facto standaard van Mediawiki en lijkt op Markdown. Wikitekst is minder gestandaardiseerd dan Markdown en alleen (in deze vorm) ondersteund door Mediawiki.

Markdown in enige vorm

Bij de ontwikkeling van content, het zij op internet, het zij in documenten, is er behoefte aan opmaak. Opmaak in Microsoft Word is specifiek en direct afhankelijk van de tool MS Word. Op internet is de afhankelijkheid naar een tool er niet. Hoogstens van de HTML (+ CSS + JavaScript) standaarden voor visualisatie mogelijkheden.

Om voor de ontwikkeling van content op internet niet afhankelijk te zijn van technische experts die HTML+ kunnen schrijven, wordt er al lang gezocht naar manieren om met ‘pseudo codes’ opmaak aan te geven in platte tekst. Wikitekst, zoals in de NORA Wiki, is daar een voorbeeld van. Het vroegere Wordperfect had daar ook mogelijkheden voor. Voor software documentatie is Markdown de de facto standaard.

Markdown is een vrij eenvoudige specificatie van speciale codes die opmaak betekenis hebben. Door een conversiestap van bron (source) document naar HTML kan een mooie HTML website gepubliceerd worden. Doordat Markdown redelijk gestandaardiseerd is, zijn er vele (😳) tools beschikbaar die een website kunnen genereren. Hier is enorme keuze om een geschikte tool te vinden afhankelijk van de situatie.

Doordat Markdown bestanden platte tekst bestanden zijn, is versiebeheer mbv Git makkelijk, logisch en veel toegepast. Daarom is dit ook een prettige oplossing voor software developers documentatie. Tools als GitHub en GitLab hebben standaard ook ondersteuning voor Markdown incl. presentatie als HTML.

 • Goed, omdat Markdown eenvoudige codes gebruikt, zodat ook minder-technische mensen er mee uit de voeten kunnen
 • Goed, omdat Markdown redelijk gestandaardiseerd is
 • Goed, omdat versiebeheer per Markdown bestand zeer mogelijk is mbv Git
 • Goed, omdat versiebeheer over een collectie Markdown bestanden ook zeer mogelijk is door de toepassing van Git
 • Goed, omdat de brondocumenten in Markdown echt ontkoppeld zijn van de tool voor publicatie in HTML
 • Slecht, omdat de brondocumenten op enige afstand kunnen staan door de ontkoppeling met de publicatie tool
 • Slecht, omdat het versiebeheer geen onderdeel is van Markdown en extra toegevoegd moet worden. Git is daarvoor zeer geschikt … maar ook zo uitgebreid, dat minder-technische mensen daar moeite mee hebben. Dit verhoogt de barrière voor minder-technische mensen om Markdown (plus Git) te gebruiken
 • Vergelijkbaar met Wikitekst, omdat het platte tekst is waarin met codes opmaak wordt geproduceerd
 • […]