Veiligheid

Vertrouwen | Veiligheid: Vertrouwde uitwisseling

Beschrijving

Deze capability faciliteert de vertrouwde data-uitwisseling onder deelnemers, waardoor deelnemers in een data-uitwisselingstransactie geruststellen dat die andere deelnemers echt zijn wie zij beweren te zijn en dat zij voldoen aan gedefinieerde regels/overeenkomsten. Dit kan worden bereikt door organisatorische maatregelen (bijv. certificering of geverifieerde referenties) of technische maatregelen (bijvoorbeeld attestatie op afstand).

Bouwblokken

Laatst gewijzigd 26.04.2024: documentatie > kennisbank (47192fa)