Toegang

Vertrouwen | Toegang: Toegangscontrole en gebruikscontrole

Beschrijving

Deze capability garandeert de handhaving van het beleid inzake datatoegang en -gebruik gedefinieerd als onderdeel van de algemene voorwaarden die zijn vastgesteld wanneer databronnen of -services worden gepubliceerd (zie capability Datawaarde | Publicatie) of onderhandeld tussen providers en consumenten. Een data-aanbieder implementeert doorgaans mechanismen voor datatoegang om misbruik van middelen te voorkomen, terwijl het besturingsmechanismen voor datagebruik meestal aan de kant van de data-afnemer worden geïmplementeerd om misbruik van data te voorkomen. In complexe datawaardeketens worden beide mechanismen gecombineerd door ‘prosumeurs’. Toegangscontrole en gebruikscontrole vertrouwen op identificatie en authenticatie (zie capability Vertrouwen | Identiteit).

Bouwblokken

Laatst gewijzigd 26.04.2024: documentatie > kennisbank (47192fa)