Modellen

Interoperabiliteit | Modellen: Data- en informatiemodellen en -formaten

Beschrijving

Deze capability stelt een gemeenschappelijk formaat vast voor specificaties voor gegevensmodel en weergave van gegevens in de payloads van gegevensuitwisseling. Gecombineerd met de Interoperabiliteit | Dataservices, zorgt dit voor volledige interoperabiliteit bij deelnemers.

Bouwblokken

  • […]
Laatst gewijzigd 26.04.2024: documentatie > kennisbank (47192fa)