Publicatie

Datawaarde | Publicatie: Publicatie- en marktplaatsdiensten

Beschrijving

Om het aanbod van databronnen en -diensten onder gedefinieerde voorwaarden te ondersteunen, moeten marktplaatsen worden opgericht. Deze capability ondersteunt de publicatie van dit aanbod, het beheer van processen die verband houden met het creëren en monitoren van slimme contracten (die duidelijk de rechten en plichten voor data- en servicegebruik beschrijven), en toegang tot data en diensten.

Bouwblokken

Laatst gewijzigd 26.04.2024: documentatie > kennisbank (47192fa)