Bekwaamheden

Op hoofdlijnen de bekwaamheden waarover het stelsel moet kunnen beschikken.

Een bekwaamheid, vaak aangeduid met de Engelse term ‘capability’, is een vermogen dat iets (bijv. een systeem) in staat stelt om bepaalde doelstellingen te realiseren. Voor het realiseren van de doelstellingen van het Federatief Datastelsel, zijn bepaalde bekwaamheden nodig bij de deelnemers in het stelsel en er zijn algemene bekwaamheden die het stelsel als geheel laten functioneren. In deze uitwerking ligt de focus bij het laatstgenoemde. De bekwaamheden die een individuele deelnemer nodig heeft om effectief deel te kunnen nemen beschouwen we als voorwaarden die FDS stelt aan deelname. Het stellen van die voorwaarden is dan weer een bekwaamheid van het stelsel. FDS benoemt vier basis bekwaamheden. Deze vormen de kapstok voor het dieper uitwerken naar detailniveaus. Deze bekwaamheden zijn afgeleid uit het OPEN DEI raamwerk, zoals beschreven in paragraaf 2.3. FDS onderscheidt de volgende vier basis bekwaamheden:

  • Stelsel-governance: Het vermogen van het stelsel om gedragingen en activiteiten van de deelnemende partijen te laten conformeren aan de geldende stelselafspraken.
  • Interoperabiliteit: Het vermogen van het stelsel om de deelnemende partijen data met elkaar te laten delen en/of uit te wisselen.
  • Vertrouwen: Het vermogen van het stelsel om vertrouwen te genereren voor verantwoord gebruik van data door de deelnemende partijen.
  • Data waarde: Het vermogen van het stelsel om data zichtbaar van waarde te laten zijn voor de deelnemende partijen.

Elke hoofdbekwaamheid is verder onderverdeeld in deel-bekwaamheden. Hiervoor gebruiken we het model dat we kort hebben toegelicht bij de beschrijving van de relatie met de Europese datastrategie. Het model is weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: FDS capabilities diagram

De bekwaamheden werken we uit tot een of meer bouwblokken. De beschreven bouwblokken moeten dus gerelateerd zijn aan minimaal één bekwaamheid.

Laatst gewijzigd 03.06.2024: Author dates & page version (d65090e)